Δευτέρα, 30 Μαΐου 2016

"Το νερό είναι στοιχείο και στοιχειό"


Στο 26ο νηπιαγωγείο χανίων υλοποιήθηκε πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων - Περιβαλοντικής Εκπαίδευσης, την σχολική χρονιά 2015 - 2016 με τίτλο "Το νερό είναι στοιχείο και στοιχειό" . Στο pdf που ακολουθεί φαίνονται επιγραμματικά κάποιες από τις δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν
https://drive.google.com/file/d/0B4uWlJrYjdC7Z3Q0R1N0QWh1V3c/view?usp=sharing