Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2015

εκλογές


Μετά τις εκλογές είδαμε ότι τα παιδιά είχαν έντονο ενδιαφέρον για αυτές. Θεωρήσαμε ότι ήταν καλή ευκαιρία για να εισαχθούν περισσότερο  σε δημοκρατικές διαδικασίες και για να δημιουργήσουν εμπειρικά  και να  ερμηνεύουν 
δεδομένα που παρουσιάζονται σε πίνακες. Σε επόμενη 

φάση δημιούργησαν τους δικούς τους πίνακες.