Τρίτη, 3 Μαΐου 2016

Μαθαίνοντας τα γένηΑρχικά γνωρίσαμε τις φωνούλες ο,η,το και στη συνέχεια λέξεις που αντιστοιχούν σε αυτές.


Παίξαμε ένα παιχνίδι με ζάρι και κάρτες που μας βοήθησε να χωρίσουμε ζώα στα τρία γένη. Η μαμά συμμαθήτριας μας που είναι δασκάλα στο συστεγαζόμενο 18ο δημοτικό σχολείο παρακολούθησε με ενδιαφέρον το παιχνίδι.

Σε επόμενη μέρα είδαμε πίνακες ζωγραφικής και τους ονομάσαμε ανάλογα με το περιεχόμενό τους. Ο στρατιώτης, η μαμά, στη συνέχεια βρήκαμε λέξεις που μας θυμίζουν και ανήκουν στο ίδιο με αυτές γένος. ( παίρνουν μπροστά την ίδια φωνούλα). Δημιουργήθηκαν δύο παζλ που παίζαμε στις ελεύθερες δραστηριότητες.