το 26ο ΝηπιαγωγείοΤο 26ο Νηπιαγωγείο Χανίων ευρίσκεται κοντά στο κέντρο της πόλης στη γειτονιά του Κουμπέ.Στεγάζεται στο σχολικό συγκρότημα του 12ου και 18ου δημοτικών και 12ου, 18ου, 26ου νηπιαγωγείων.
Στο νηπιαγωγείο που λειτουργεί σαν ολοήμερο φοιτούν 19 παιδιά και διδάσκουν 2 νηπιαγωγοί.
Αποτελείται από την αίθουσα διδασκαλίας, την τραπεζαρία, έναν βοηθητικό χώρο και μια τουαλέτα για τα παιδιά.
Ο ιστότοπός μας δημιουργήθηκε τον Φεβρουάριο του 2014, για να λειτουργήσει σαν ψηφιακός φάκελος επίδειξης της μεθοδολογίας και των δραστηριοτήτων μας προς συγγενείς και φίλους. Ακόμα να δώσει χρήσιμες πληροφορίες- συμβουλές στους γονείς και να παρέχει ασφαλείς ιστότοπους στους μαθητές αυτής της ηλικίας για να πλοηγηθούν με την παρουσία των γονιών τους στο διαδύκτιο.

                   Αίθουσα διαδασκαλίας
                                            Τραπεζαρία
        Εδώ τρώμε το πρωινό και το μεσημεριανό μας, αλλά και φτιάχνομε διάφορες συνταγές με τη βοήθεια φίλων και συγγενών.          Κλειστό γυμναστήριο σχολικού                                            συγκροτήματος
Ελεύθερο παιχνίδι όταν ο καιρός είναι άσχημος το διάλειμμα                       αλλά και  ψυχοκινητικές δραστηριότητες.


Η αυλή μας
Είναι πολύ μεγάλη και τη μοιραζόμαστε με τους φίλους μας από τα άλλα σχολεία που συστεγαζόμαστε                                     Χρήση  διαδικτύου 


"Το διαδίκτυο έχει διεισδύσει στην καθημερινή μας ζωή και σιγά σιγά επηρεάζει κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα. Στο σχολείο μας κατά τη προσέγγιση διαφόρων θεματικών ή στην διάρκεια υλοποίησης προγραμμάτων χρησιμοποιούμε ποικιλοτρόπως το διαδίκτυο. Η ανταλλαγή ιδεών, η κοινωνική αλληλεπίδραση και οι ευκαιρίες μάθησης που εμπλέκονται είναι πολύ επωφελείς για όλους, μπορεί όμως κάποιες φορές να θέσουν σε κίνδυνο ενηλίκους , ανηλίκους ή μηχανήματα.
Γι αυτό το λόγο η πολιτική μας για την ασφάλεια στο διαδίκτυο έχει συγγραφεί, με βάση την πολιτική eSafety Label και τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, με στόχο τόσο την εκπαίδευση όσο και την πρόληψη:

  •  Εκπαίδευση που θα συνεισφέρει στη γνώση των τεχνολογιών αλλά που θα δημιουργεί και μια υπεύθυνη στάση απέναντι στο διαδίκτυο, τόσο στο σχολείο όσο και στο σπίτι.
  • Πρόληψη, ώστε να προωθηθούν οι θετικές πλευρές και τα οφέλη της χρήσης των διαδραστικών τεχνολογιών. "

Εμείς σαν εκπαιδευτικοί που χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο ευρέως ακολουθούμε τον συνοπτικό οδηγό 
«Ασφαλής Χρήση του Διαδικτύου – Συνοπτικός οδηγός για τους εκπαιδευτικούς»
http://blogs.sch.gr/internet-safety/files/2010/12/Saferinternet_gr_Sinoptikos_Odigos_Pros_Ekpaidevtikous_Online_Version.pdf
 Στους γονείς δίδεται ο παρακάτω.
2. «Ασφαλής Χρήση του Διαδικτύου – Συνοπτικός οδηγός για τους μαθητές»
http://blogs.sch.gr/internet-safety/files/2010/12/Saferinternet_gr_Sinoptikos_Odigos_Pros_Mathites_Online_Version.pdf

Στο αναλυτικό μας πρόγραμμα, η χρήση του διαδικτύου θεωρείται εργαλείο απαραίτητο για τη μάθηση, εργαλείο έρευνας και διερεύνησης. Το νηπιαγωγείο οφείλει να εκπαιδεύει τους αυριανούς πολίτες να αποκτήσουν κριτική ικανότητα ώστε να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο χωρίς υπερβολές και να απολαμβάνουν τις απεριόριστες δυνατότητες που αυτό προσφέρει.Ακόμα τους εξοπλίζει με τις απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες ώστε να γνωρίζουν πότε και για ποιο λόγο θα πρέπει να αναζητήσουν την βοήθεια των ενηλίκων τόσο στο σχολείο όσο και στο σπίτι. 

Οι ενήλικες πάντα πρέπει να έχουν τα παιδιά αυτής της ηλικίας υπό την εποπτεία τους όταν αυτά εργάζονται στο internet.


Η πολιτική του σχολείου μας.


  • Υπεύθυνη για την ασφάλεια στο διαδίκτυο και υπεύθυνη για την διαχείριση του ιστότοπου του σχολείου έχει οριστεί η προϊσταμένη - νηπιαγωγός κ. Γωνιωτάκη Αικατερίνη.  • Η Προϊσταμένη και οι εκπαιδευτικοί μεριμνούν για την ασφάλεια των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των μαθητών στο Διαδίκτυο και ακολουθούν τις σχετικές οδηγίες του  έντυπου της Πολιτικής Ορθής χρήσης ΤΠΕ, σύμφωνα με τις οδηγίες του esafetylabel.

«Ασφαλής Χρήση του Διαδικτύου – Συνοπτικός οδηγός για τους εκπαιδευτικούς»
http://blogs.sch.gr/internet-safety/files/2010/12/Saferinternet_gr_Sinoptikos_Odigos_Pros_Ekpaidevtikous_Online_Version.pdf
 Στους γονείς .
2. «Ασφαλής Χρήση του Διαδικτύου – Συνοπτικός οδηγός για τους μαθητές»
http://blogs.sch.gr/internet-safety/files/2010/12/Saferinternet_gr_Sinoptikos_Odigos_Pros_Mathites_Online_Version.pdf


  • Δεν επιτρέπεται στους εκπαιδευτικούς, η χρήση υλικού που παράχθηκε στο σχολείο όπως video , φωτογραφίες για προσωπική χρήση σε προσωπικές ιστοσελίδες ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  • Η ιστοσελίδα του σχολείου συμμορφώνεται με τις κατευθυντήριες γραμμές του σχολείου για τις δημοσιεύσεις συμπεριλαμβανομένων του σεβασμού των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων και πνευματικών δικαιωμάτων.


  • Η πρόσβαση στο διαδίκτυο του σχολείου  περιλαμβάνει φίλτρο κατάλληλο για την ηλικία  των μαθητών και  γίνεται μέσα από το Kidrex και πάντα με την εποπτεία του εκπαιδευτικού.


  • Τα ονοματεπώνυμα των μαθητών δεν  χρησιμοποιούνται οπουδήποτε στην ιστοσελίδα, ή σε άλλο μέσο, ιδίως σε σχέση με φωτογραφίες. Στις φωτογραφίες των παιδιών  είναι πάντα κρυμμένα τα πρόσωπά τους.
  • Λαμβάνεται γραπτή άδεια από τους γονείς ή κηδεμόνες στην αρχή της χρονιάς για  την ανάρτηση εικόνων/βίντεο των μαθητών ή άλλου ψηφιακού υλικού που τηρεί τους κανόνες που έχομε θέσει παραπάνω.
  • Δίδονται πληροφορίες και οδηγίες στους γονείς σχετικά με την ασφάλεια στο διαδίκτυο από τις πρώτες συναντήσεις, προκειμένου να ακολουθούν στο σπίτι.