Δευτέρα, 28 Μαΐου 2018

Η Αμυγδαλιά μας και οι αλλαγές της σε χρονολογική σειρά!

Στον κήπο του σχολείου μας υπάρχει μια αμυγδαλιά. Κάθε

 χρόνο  την παρατηρούμε, επειδή παρουσιάζει έντονες και 

εμφανείς αλλαγές καθώς αλλάζουν οι εποχές. Οι καταγραφές

 όμως αλλάζουν καθώς προσπαθούμε να έχουμε καλύτερα 

αποτελέσματα. Νομίζουμε ότι η φετινές καταγραφές μας, 
όπως αναφέρονται παρακάτω στη μεθοδολογία, βοήθησαν
 να επιτύχουμε καλύτερα τους στόχους μας. Στόχοι


·        Να διακρίνουν μορφολογικά και βασικά χαρακτηριστικά της αμυγδαλιάς.

·        Να κατανοήσουν ότι κάποια μέρη της Αμυγδαλιάς αλλάζουν με το πέρασμα του χρόνου και τις αλλαγές των εποχών, ενώ άλλα παραμένουν ίδια

·        Να αναγνωρίσουν την επίδραση που έχουν τα καιρικά φαινόμενα στο φυσικό περιβάλλον

·        Να συσχετίζουν, εικόνες ώστε να αναπτύξουν μια - αρχική αίσθηση χρονολόγησηςΜεθοδολογία
·        Τα παιδιά χωρισμένα σε μικρές σταθερές ομάδες, πραγματοποίησαν  έρευνες πεδίου  κάθε μήνα από τον Νοέμβριο μέχρι και σήμερα ( θα συνεχιστεί και τον Ιούνιο, ενώ κάποια παιδιά είπαν να ερχόμαστε και τον Ιούλιο και Αύγουστο μέχρι να ανοίξουν τα σχολεία!)

Πορεία θεματικής

·        Τα παιδιά χωρίστηκαν σε 5 ομάδες και παρατηρούσαν.
1η ομάδα  τον κορμό, 2η ομαδα τα κλαδιά, 3η ομάδα φύλλα , 

καρπούς ή λουλούδια,     4η ομάδα τον ουρανό και η  5η το 

έδαφος.

·        Κατά την διάρκεια  των ερευνών, παρατηρούσαν και κατέγραφαν χρησιμοποιώντας διάφορα μέσα όπως μεγεθυντικούς φακούς ή φωτογραφική μηχανή και βέβαια όλες τις αισθήσεις τους.   Οι ομάδες συζητούσαν και διατύπωναν ερωτήσεις, τόσο κατά τη διάρκεια της παρατήρησης.
         Κάθε ομάδα επιστρέφοντας στη τάξη,διατύπωνε προφορικά τις παρατηρήσεις της και στη συνέχεια τις κατέγραφε με τη βοήθεια της ζωγραφικής. Ακόμα έδινε ερμηνεία στις παρατηρήσεις της. ( πχ, ό κορμός είναι πιο σκούρος γιατί έβρεξε και είναι βρεγμένος, τα κλαδιά είναι πιο λεπτά και γι αυτό στέγνωσαν και είναι ανοιχτόχρωμα)
        Οι φωτογραφίες βοηθούσαν στη ανατροφοδότηση των παιδιών στην τάξη.·        Επιλέξαμε να είναι σταθερές οι ομάδες ώστε να είναι περίπου σταθερός ο τρόπος αποτύπωσης των παρατηρήσεων στο χαρτί και να είναι εύκολη η σύγκριση των καταγραφών ανά μήνα. Ξεκινούσε η 1η ομάδα, συνέχισε η 2η, μετά η 3η και τέλος οι 2 τελευταίες.


Τον μήνα Μάιο:

·        Έγινε τοποθέτηση των εικόνων σε χρονολογική σειρά και στη συνέχεια έγιναν συγκρίσεις των εικόνων.
·        Κάτω από τις εικόνες – ζωγραφιές τοποθετήθηκαν οι ανάλογοι μήνες. ( ζωγραφιές γνωστές από τη χρήση τους στο ημερολόγιο)


·        Τα παιδιά σε ομάδες διατύπωσαν τις παρατηρήσεις τους στις αλλαγές των διαφόρων μερών της αμυγδαλιάς, σε σχέση με τις αλλαγές του καιρού και το πέρασμα του χρόνου.

·        Τα παιδιά μεταμορφώθηκαν στα μέρη της αμυγδαλιάς, τον ουρανό ή το έδαφος που παρατηρούσαν και με τη χρήση θετρικού παιχνιδιού και παγωμένης εικόνας αναπαράστησαν τις αλλαγές της αμυγδαλιάς στο πέρασμα του χρόνου.