Τρίτη, 1 Μαΐου 2018

Η οικογένεια μου με υποστηρίζει στο πέρασμά μου από το Εγώ στο Εμείς

Πρόγραμμα Σχολικών δραστηριοτήτων


Στοχοι

Να γνωρίσουν τον εαυτό τους, τα συναισθήματα, τις προτιμήσεις και στοιχεία του χαρακτήρα τους. Να αποκτήσουν αρετές που πρέπει να χαρακτηρίζουν κάθε άτομο σε κάθε εποχή, σε κάθε κοινωνία.
Να γνωρίσουν τον διπλανό τους, κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, τις ανάγκες και προτιμήσεις του.  Να αποδέχονται τη διαφορετικότητα.
Να μαθαίνουν παίζοντας να συνεργάζονται και να συμβάλλουν στην ομαδική εργασία.
Να αποκτήσουν δημιουργική και κριτική σκέψη και να μπορούν να εξάγουν συμπεράσματα, μετά από μελέτη σχετικών πινάκων.
Η οικογένεια να ασκήσει θετική επίδραση στην εκπαίδευση των παιδιών της και να επηρεάστούν οι αντιλήψεις της για το πόσο ένα πρόγραμμα ενδιαφέρεται για τη συμμετοχή της. Ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου, να εμπλακεί στην παιδαγωγική διαδικασία.

Μεθοδολογία
Τα παιδιά εργάστηκαν και διερεύνησαν το θέμα σε ομάδες αλλά και ατομικά με τη βοήθεια συγγενών, ειδικών και εκπαιδευτικών σε ένα κατά το δυνατόν πλούσιο περιβάλλον. Το θέμα προσεγγιστηκε διεπιστημονικά, διαθεματικά και εφαρμόσαμε τη διαφοροποιημένη διδασκαλία ανάλογα με το γνωστικό επίπεδο και το τύπο μάθησης του κάθε παιδιού. 

Πορεία προγράμματος

Κάθε παιδί παρουσίαζε την οικογένειά 
του, δείχνοντας το σπίτι που είχε φτιάξει  

με την βοήθεια της οικογένειάς του  Στη συνέχεια παρουσίαζε τον εαυτό του. ( όνομα, επίθετο ηλικία,ποιο χρώμα, φαγητό, ταινία, παιχνίδι, βιβλίο, τραγούδι του αρέσει και ποιοι είναι οι φίλοι του)

 Μπορείτε να δείτε όλες τις παρουσιάσεις πατώντας το σύνδεσμο.
https://drive.google.com/file/d/0B4uWlJrYjdC7alR1UHJ4bnI2QnM/view?usp=sharing


Τις παρουσιάσεις καταγράφαμε στον πίνακα με ξεχωριστό χρώμα την κάθεμία και έτσι με την τελική καταμέτρηση προέκυψε η κάρτα του σχολείου.  Γιαγιάδες, παππούδες αλλά και γονείς συμμετείχαν με χαρά και μας προσέφεραν ξεχωριστές εμπειρίες. Σε παλαιότερη ανάρτηση μπορούμε να δούμε τη βοήθεια που μας προσέφεραν προκειμένου να φυτέψουμε το κήπο μας!

Παρακάτω μπορείτε να δείτε αυτή την εμπειρία


  Το αγαπημένο τραγούδι κάθε παιδιού, αμέσως μετά τη παρουσίαση του, μας έδινε την ευκαιρία για χορό!!
Διασκεδάστε μαζί μας!
Το αγαπημένο μου Παιχνίδι

Κάθε παιδί έφερνε το αγαπημένο του παιχνίδι, το παρουσίαζε και μας εξηγούσε γιατί είναι το αγαπημένο του. Τέλος όλα τα παιδιά ζωγράφιζαν το κάθε παιχνίδι και έγραφαν το όνομα του συμμαθητή τους.