Τρίτη, 10 Απριλίου 2018

eTwinning School Label 2018-2019


LogoΣήμερα το απόγευμα λάβαμε αυτό το πολύ ευχάριστο μήνυμα.
Απενεργοποίηση για: Αγγλικά


Dear Αικατερίνη Γωνιωτάκη

Congratulations on the success of your school obtaining the award of the eTwinning School Label 2018- 2019. It is a great achievement by all the eTwinning team in your school and an example to all schools in the eTwinning Community.

The official announcement will be made on the eTwinning.net Portal this week. There will be an special press release about the award at European level and the news will also be on the Erasmus + Facebook page.

The eTwinning School Label (here attached) may be used by you on your website, your profile, publications etc.

Around the same time a special pack will come to your school with some special items in it for both teachers and pupils.

Once again congratulations as the first set schools to receive this new award, a wonderful achievement

The eTwinning Team

Αγαπητέ Αικατερίνη Γωνιωτάκη

Συγχαρητήρια για την επιτυχία του σχολείου σας με την απονομή του eTwinning School Label 2018-2019. Είναι ένα μεγάλο επίτευγμα από όλη την ομάδα του eTwinning στο σχολείο σας και ένα παράδειγμα σε όλα τα σχολεία της Κοινότητας eTwinning.

Η επίσημη ανακοίνωση θα γίνει στην πύλη του eTwinning.net αυτήν την εβδομάδα. Θα υπάρξει ειδικό δελτίο τύπου για το βραβείο σε ευρωπαϊκό επίπεδο και οι ειδήσεις θα είναι επίσης στη σελίδα Facebook στο Erasmus +.


Το eTwinning School Label (επισυνάπτεται εδώ) μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εσάς στον ιστότοπό σας, στο προφίλ σας, στις δημοσιεύσεις κ.λπ.


Περίπου την ίδια ώρα ένα ειδικό πακέτο θα έρθει στο σχολείο σας με κάποια ειδικά αντικείμενα σε αυτό για τους δασκάλους και τους μαθητές.


Για άλλη μια φορά συγχαρητήρια ως τα πρώτα σετ σχολείων για να λάβετε αυτό το νέο βραβείο, ένα θαυμάσιο επίτευγμα


Η ομάδα του eTwinningΤα σχολεία που τιμήθηκαν με τον τίτλο αυτόν είναι πρωτοπόρα και αναγνωρίζονται ως ηγέτες σε τομείς όπως τους εξής:
Αυτό δεν αποτελεί απλά την αναγνώριση της προσωπικής επιτυχίας επιμέρους εκπαιδευτικών του σχολείου, αλλά και αναγνώριση των εξαιρετικών επιτευγμάτων ολόκληρης της ομάδας του eTwinning.

Το 26ο νηπιαγωγείο ευχαριστεί τους μαθητές του και τους γονείς τους που χρόνια στηρίζουν κάθε προσπάθεια του σχολείου.
 Τις συναδέλφους που είχαμε την τύχη να συνεργαστούμε σε προγράμματα etwinning που χρόνια τώρα υλοποιούμε. Ακόμα τη Σχολική σύμβουλο Π.Α.νομού Χανίων κ. Κασσωτάκη και την πρώην ambassador etwinning κ. Λαδά   για τις επιμορφώσεις και τις εμπειρίες που μας παρείχαν.