Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2016

Εγώ, η οικογένειά μου και οι φίλοι μουΣτόχοι
Να γνωρίσουν το σώμα τους και  τα στάδια της  βιολογικής τους εξέλιξης, ακόμα τα συναισθήματα, τις προτιμήσεις και κάποια βασικά στοιχεία του χαρακτήρα τους. Να αποκτήσουν αρετές που πρέπει να χαρακτηρίζουν κάθε άτομο σε κάθε εποχή και σε κάθε κοινωνία. 

Να γνωρίσουν τον διπλανό τους, κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει, τις ανάγκες και προτιμήσεις του, να μάθουν να αποδέχονται τη διαφορετικότητα
Να δοθεί η ευκαιρία στους γονείς να ασκήσουν θετική επίδραση στην εκπαίδευση των παιδιών τους , να καταλάβουν πόσο σημαντική είναι η συμμετοχή τους στα σχολικά δρώμενα και ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου, να εμπλακούν στην παιδαγωγική διαδικασία.


 .Αρχικά κάθε παιδί παρουσίαζε την οικογένειά του, με τη βοήθεια του σπιτιού που είχε φτιάξει  με την βοήθεια της οικογένειάς του.


  Στη συνέχεια παρουσίαζε τον εαυτό του. ( όνομα, επίθετο ηλικία,ποιο χρώμα, φαγητό, ταινία, παιχνίδι, βιβλίο, τραγούδι του αρέσει και ποιοι είναι οι φίλοι του)


  Το αγαπημένο τραγούδι κάθε παιδιού, αμέσως μετά τη παρουσίαση του, μας έδινε την ευκαιρία για χορό!!
 Όλα τα παιδιά βοήθησαν ώστε να φτιαχτεί το σχολείο τους.
  Οι προτιμήσεις τους γραφόταν στον πίνακα ώστε στο τέλος να δημιουργηθεί η ταυτότητα του 26ου Νηπιαγωγείου.

Κάθε παιδί πήρε τυχαία έναν αριθμό και έτσι είδαμε ποιο σπίτι θα τοποθετηθεί 1ο, 2ο κλπ.

Αυτή είναι η τελική μορφή της θεματικής!