Τρίτη, 9 Μαΐου 2017

«Ταξιδεύοντας στα αστέρια της Ευρώπης»


 ΣΚΟΠΟΣ Τα παιδιά με όχημα τη λογοτεχνία και το παιχνίδι να γνωρίσουν κάποια χαρακτηριστικά των χωρών που απαρτίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και την απόσταση που αυτές έχουν από την Ελλάδα. Να γνωρίσουν τους λόγους για τους οποίους  δημιουργήθηκε η ΕΕ και να συνειδητοποιήσουν την εθνική αλλά και την Ευρωπαϊκή τους ταυτότητα.


ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Τα παιδιά εργάστηκαν κυρίως ομαδοσυνεργατικά αλλά και 

στην ολομέλεια και ατομικά. Πραγματοποίησαν έρευνες με τη

 βοήθεια των εκπαιδευτικών σε ειδικά διαμορφωμένα 

διαδικτυακά περιβάλλοντα, αλλά και σε βιβλία, χάρτες και

  περιοδικά. Οι  δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν 

βασιζόταν στην διαφοροποιημένη προσέγγιση της γνώσης

 και γι αυτό χρησιμοποιήθηκαν διάφορα υλικά και μέσα

 ( ζωγραφική, τραγούδι, θέατρο, προφορικός και γραπτός 

λόγος κ.ά) ακόμα ήταν διαφορετικής δυσκολίας ανάλογα με 

τις ικανότητες και δεξιότητες των μαθητών μας.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΕΩΝ

1.     Τα παιδιά  προκειμένου να γνωρίσουν χαρακτηριστικά στοιχεία των ερευνώμενων χωρών, τις σημαίες και το λόγο δημιουργίας της ΕΕ  πραγματοποίησαν  έρευνές στο:

 2.     Γνώρισαν το χάρτη της Ευρώπης και της ΕΕ φτιάχνοντας συμβατικό αλλά και ηλεκτρονικά pazl διαφόρων δυσκολιών

                                             http://www.sheppardsoftware.com/country_europe_G2_drag-drop.html
3. Αντιστοίχηση σημαίας και χώρας της ΕΕ. Πάνω στο 

χάρτη της Ευρώπης κάθε παιδί τοποθέτησε μια σημαία στην αντίστοιχη χώρα


4. Κάθε παιδί επέλεξε μια σημαία για να τη ζωγραφίσει με τα σωστά χρώματα, έχοντας τη βοήθεια από τις σημαίες που υπάρχουν στον ευρωπαϊκό χάρτη.
 5.  Τοποθέτηση αστεριών στη χώρα στην οποία ανήκε ο χάρτης και η σημαία και στην Ελλάδα προκειμένου να αντιληφθούν την απόσταση της από τη χώρα που ζούμε την Ελλάδα. 
6.  Παιχνίδι αντιστοίχησης σημαιών με χαρακτηριστικές 

τοποθεσίες της χώρας που ανήκει η σημαία. .
Διαβάσαμε και επεξεργαστήκαμε τα βιβλία:  «Τα αστέρια της Ευρώπης» του Παπαιωάννου και της Λήδας Βαρβαρούση, «Μια παρέα με καρδιά» της Λήδας Βαρβαρούση,  «Ευρωζωική κοινότητα» της Σοφία Ζαραμπούκα, «Όλοι γεννιόμαστε Ελεύθεροι» του Ευγένιου Τριβιζά και το video από το YouTube με τίτλο “EIRHNH”. Αυτά μας βοήθησαν να κατανοήσουν καλύτερα τις αξίες που πρεσβεύει η ΕΕ και ακόμα να καταλάβουμε τι σημαίνει η λέξη πρόσφυγας, τις δυσκολίες και διλήμματα που αντιμετωπίζει.