Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2017

Ο κύκλος του Νερού


 Τα παιδιά κλήθηκαν να κάνουν υποθέσεις, να διερευνήσουν ποικίλες πηγές, να πειραματιστούν, να επιλύσουν προβλήματα και τέλος να βγάλουν συμπεράσματα.Η δραματοποίηση.