Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2014

"Βιβλία σε ρόδες" για το νηπιαγωγείο¨Ενας οδηγός με βιβλία που μπορούμε να διαβάσουμε σε παιδιά νηπιαγωγείου και όχι μόνο.
Βιβλία μπορούν να προσφέρουν όσα ανεκτίμητα προσφέρει η ανάγνωση ενός καλού βιβλίου ενώ συγχρόνως μπορούν να βοηθήσουν την αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων.

της νηπιαγωγού Μιχαηλίδου Βασιλικής.
παρουσίαση   νηπιαγωγείο βιβλία σε ρόδεςhttp://www.slideshare.net/basilikimichailidou1/ss-27127941?next_slideshow=1