Κυριακή, 26 Οκτωβρίου 2014

συνάντηση γονέων


Πέμπτη 23 Οκτώβρη 2014 

Συνάντηση γονέων στο 26ο Νηπιαγωγείο Χανίων


Αμέσως μετά το σχόλασμα συνάντηση γονέων, συζήτηση και ενημέρωση για το erasmus + και τα άλλα προγράμματα΄και  θέματα που αφορούν το νηπιαγωγείο μας. 

Ένας καφές μέχρι να μαζευτούμε 


Τα παιδιά δημιουργούν στην πλαϊνή αίθουσα και οι γονείς ερχόμενοι τα καμαρώνουν.


Οι γονείς παίρνουν ενημερωτικούς φακέλους και η ενημέρωση αρχίζει.