Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2014

Δημιουργικά Μαθηματικά

Το μαθηματικό περιεχόμενο της ιστοσελίδας αφορά παιδιά 4-8 ετών και ελέγχεται ως προς την εγκυρότητα του σε σχέση με τα διεθνή ερευνητικά δεδομένα στο πεδίο των Μαθηματικών και ως προς τη συμβατότητα με τα αναλυτικά προγράμματα Μαθηματικών της χώρας μας από τους Σχολικούς Συμβούλους Δημοτικής Εκπαίδευσης και Προσχολικής Αγωγής Γεώργιο Περικλειδάκη και Νίκη Δεληκανάκη αντίστοιχα.Μπορεί να αξιοποιείται από τους εκπαιδευτικούς στο νηπιαγωγείο και στο δημοτικό σχολείο σε όφελος της εκπαιδευτικής διαδικασίας ως προς τα Μαθηματικά και της σύνδεσης τους με τις νέες τεχνολογίες (ΤΠΕ). Προσεγγίζεται επίσης εύκολα και είναι δυνατόν να αξιοποιείται από τους γονείς σε όφελος των παιδιών τους, ως ευκαιρία δημιουργικής-μαθησιακής ενασχόλησης στο σπίτι.


Εδώ θα βρείτε την ιστοσελίδα