Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου 2017

Θεματική Σταφύλι - Κρασί

Η θεματική " Το σταφύλι " για μια ακόμα χρονιά είναι η πρώτη εργασία σε ομάδες γιατί το θέμα και οι δραστηριότητες προσφέρονται στην επίτευξη αυτού του σκοπού! Αρχικά πήραμε πληροφορίες από διάφορες πηγές και ακούσαμε τον επιστημονικό λόγο του επιστήμονα της ηλεκτρονικής εγκυκλοπαίδειας " kindepedia"

Ας δούμε αυτή τη προσπάθεια στον παρακάτω
 σύνδεσμο - video

https://drive.google.com/file/d/0B4uWlJrYjdC7Q1pMbzhPMEFZTVE/view?usp=sharing
Πρώτα χωριστήκαμε σε ομάδες,  "πατήσαμε" τα σταφύλια, συλλέξαμε το μούστο και τον βάλαμε στα "βαρέλια".

Γλυκό σταφύλι

Εργασία σε ομάδες.

Υπήρχαν συντονιστές στην εργασία και στην εκτέλεση της συνταγής.

Αποσαφηνίστηκαν οι όροι βρασμός και ζύμωση.Μάθαμε και τραγουδήσαμε σχετικά τραγούδια, διαβάσαμε το μύθο " Η αλεπού και τα ταφύλια" και ακούσαμε και είδαμε να εξελίσεται στον πίνακα ο μύθος " Ο θεός Διόνυσος και οι πειρατές". 


Αποτέλεσμα εικόνας για σταφυλι dionysos