Κυριακή, 15 Νοεμβρίου 2015

Μία βόλτα το Φθινόπωρο γύρω από το σχολείο μου


Κάναμε έναν περίπατο στον δρόμο γύρω από το σχολείο μας για να παρατηρήσουμε και να ανακαλύψουμε τον καιρό και τη φύση όπως παρουσιάζονται το Φθινόπωρο. Χωριστήκαμε σε τρεις μικτές (ως προς την γνωστική ικανότητα και ως προς τον τύπο αντίληψης και μάθησης) ομάδες, πήραμε χαρτιά και μαρκαδόρους για να κάνομε καταγραφές, ορίσαμε ποιος θα καταγράφει και ξεκινήσαμε τον περίπατό μας. Η κάθε ομάδα παρατηρούσε προς διαφορετική κατεύθυνση.
Η πρώτη ομάδα θα κατέγραφε αυτά που θα παρατηρούσε κάτω (έδαφος), η δεύτερη αυτά που θα παρατηρούσε μπροστά της και η τρίτη αυτά που θα παρατηρούσε πάνω της ( ουρανό)Τα παιδιά όχι μόνο παρατηρούσαν αλλά και κατέγραφαν αυτά που έβλεπαν.


Επιστρέφοντας χρησιμοποιώντας τις καταγραφές τους η κάθε ομάδα περιέγραψε με τη βοήθεια του προφορικού λόγου αυτά που παρατήρησε. Τέλος  σε ένα φύλλο χαρτί, η κάθε ομάδα αναπαράστησε τα ευρήματα της σε μια ομαδική ζωγραφιά. Η μία ομάδα ζωγράφισε το έδαφος, η δεύτερη τον ουρανό και η τρίτη τα δέντρα, μια βάρκα που είχε βγει στη στεριά γιατί η θάλασσα ήταν τρικυμισμένη, τα φύλλα κλπ.

Όταν ενώθηκαν οι ομαδικές ζωγραφιές βγήκε ένας πίνακας για το Φθινόπωρο.
Ήταν μια δραστηριότητα που ωφέλησε πολλαπλά τα παιδιά, γιατί δούλεψαν πολύ καλά σαν μεγάλες ομάδες, ασκήθηκαν στη παρατήρηση, στην περιγραφή μέσω του προφορικού λόγου και στην αναπαράσταση. Ασκήθηκαν για μια ακόμα φορά στο να κατανοούν τις χωρικές σχέσεις ( πάνω, κάτω, μπροστά)

Σε έναν άλλο περίπατό μας παρατηρήσαμε τα φύλλα των δέντρων τι χρώμα έχουν και που βρίσκεται το κάθε χρώμα.
έτσι δημιουργήθηκε η παρακάτω ομαδική εργασία.