Τρίτη, 9 Ιουνίου 2015

"Ανακύκλωση θα πει προστατεύουμε τη Γη"
Το σχολικό έτος 2014 - 2015 πραγματοποιήσαμε πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Προγραμμάτων Σχολικών δραστηριοτήτων Π/θμιας Εκπαίδευσης Χανίων.

Στο ηλεκτρονικό βιβλίο μπορείτε να δείτε δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στα πλάισια του προγράμματος.