Τρίτη, 3 Ιουνίου 2014

"Παίζοντας σαν άλλοτε" σχολικό έτος 2009-2010

Το σχολικό έτος 2009-2010 το σχολείο μας τιμήθηκε από το μείζον πρόγραμμα επιμόρφωσης για δύο προγράμματα που πραγματοποίησε.

1) Οργάνωση επίσκεψης  σε ένα νηπιαγωγείο.2) Και " Παίζοντας σαν άλλοτε" σε συνεργασία με το 35ο νηπιαγωγείο Χανίων


Σε αυτό παιχνίδι τα παιδιά του 26ου νηπιαγωγείου τραγούδησαν το παραδοσιακό παιχνίδι " Αλάτι ψιλό αλάτι χοντρό" στα Ελλήνικά, Συριακά, Αλβανικά και Βουλγαρικά. Συγχρόνως δε το έπαιζαν, μια που παίζεται όπως ανακάλυψαν με την έρευνα που παραγματοποίησαν με τους ίδιους κανόνες σε όλες αυτές τις χώρες. 

To Video που παρουσιάζει το παιχνίδι σε 4 γλώσσες