Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2014

δικαιωματα των παιδιών


ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

 «Παιχνίδι για όλους»

 Ένας τρόπος επικοινωνίας και  κοινωνικής δικτύωσηςΤο προγραμμα πραγματοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2010-2011 με συνεργασία των
Νηπιαγωγείων: 3ο Μαλιων, 26ο και 35 Χανίων και ειδικού ΚΑΠΝΚ νηπιαγωγείου Χανίων.

Το video δημιούργησε η νηπιαγωγός κ. Σκορδύλη, από ζωγραφιές που τα παιδιά των 26ου και 35ου ύστερα από τρίμηνη αλληλεπίδραση συνεργάστηκαν και δημιούργησαν. Παίχτηκε σαν background στην κοινή τελική γιορτή.