Πέμπτη, 10 Ιουνίου 2021

Εβδομάδα Περιβάλλοντος

 


Αρχίσαμε τον εορτασμό της εβδομάδας και τη προσέγγιση της θεματικής με την ανίχνευση των γνώσεων που τα παιδιά έχουν με τη συμπλήρωση του νοητικού χάρτη, απαντώντας το ερώτημα " Τι σας θυμίζει η λέξη περιβάλλον". Στο τέλος της εβδομάδας δημιουργήθηκε εννοιολογικός χάρτης απαντώντας το ίδιο ερώτημα. Τα παιδιά τους  σύγκριναν και βρήκαν τις πλάνες που είχαν.


Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας τα παιδιά μελέτησαν βιβλία, ιστοτόπους και σχετικά video ή παρουσιάσεις.

Παράλληλα φροντίσαμε τα φυτά του κήπου μας  και της αυλής.
Πετάξαμε τις μπαταρίες στο κάδο της Ανακύκλωσης.


Φτιάξαμε το δικό μας κάδο ανακύκλωσης και πετάξαμε τα χαρτιά που μαζέψαμε.
Μάθαμε να ξεχωρίζουμε τα απορρίμματα σε σκουπίδια, ανακυκλώσιμα και οργανικά απορρίμματα με τα οποία μπορούμε να ταΐσουμε τα περιστέρια της αυλής του σχολείου μας.Με άχρηστο χαρτί περιτυλίγματος δημιουργήσαμε ένα παραμύθι με τίτλο                  " Το δέντρο που αγαπούσαν όλοι". Κάθε παιδί δημιούργησε μια σελίδα.Παίξαμε με τα άρθρα, βάζοντας στο σωστό στεφάνι τα ζώα.Κάναμε το ίδιο στη συνέχεια με ζωγραφιές και τέλος φύλλο εργασίας.
Στο τέλος της εβδομάδας μαζί με τον εννοιολογικό χάρτη φτιάξαμε στεφάνια που ζωγραφίσαμε τι είναι για εμάς το περιβάλλον. Πράγματι είμαστε άξιοι για το βραβείο!!